Regulamin

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin zamieszczony w serwisie ogłoszeniowym Twoja Giełda ma na celu określenie zasad świadczeń przez Użytkowników poprzez umieszczanie ogłoszeń na witrynie internetowej pod adresem twojagielda.com.
  2. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z serwisu Twoja Giełda jest konieczność posiadania urządzenia pozwalającego na komunikację internetową i wyposażonego w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową.
 2. Definicje zastosowane w serwisie

W regulaminie zawarte został poszczególne terminy:

Operator – Portal ogłoszeniowy Twoja Giełda pod adresem internetowym www.twojagielda.com należy do Firmy OLTF GROUP, NIP: 7642630953, ul. Klińskiego 4/1, Piła 64-920, z którą użytkownicy skontaktować mogą się przy pomocy adresu email kontakt@twojagielda.com.

Serwis Twoja Giełda oraz Serwis – serwis internetowy umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń internetowych. Serwis prowadzony jest od nazwą Twoja Giełda a zawartość serwisu dostępna jest na domenie internetowej twojagielda.com.

Ogłoszenie – wpis sporządzony przez użytkownika o charakterze zachęcenia do zawarcia umowy sprzedaży. Zamieszane w Serwisie ogłoszenie podlega warunkach przewidzianym w Regulaminie.

Towar – usługa, rzecz oferowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiące przedmiot ogłoszenia zgonie z Regulaminem.

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca czynność do podejmowania czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która może we własnym imieniu zaciągnąć zobowiązania lub nabywać prawa, która utworzyła Konto na podstawie przedstawionego Regulaminu.

Konto – indywidualny dostęp do serwisu identyfikowana uniwersalnym adresem email, część serwisu umożliwiająca dokonywania licznych działań przez panel administracyjny (umieszczanie, edycja zamieszonych przez siebie ogłoszeń)

Konto Firma – użytkownik posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną posiadaniem numeru NIP oraz REGON.

Pakiet – Zestaw Ogłoszeń nabyty poprzez dokonanie płatności przez Użytkownika.

Regulamin – niniejszy dokument zawierający podstawy prawne oraz stanowiący ogół zasad działania Serwisu.

Cennik – Zestawienie stanowiące ofertę przygotowaną przez Operatora za usługi świadczone przy pomocy Serwisu.

 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Twoja Giełda
  1. Użytkownik posiada zdolność do samodzielnego określenia treści ogłoszenia. Opis stanowiący treść ogłoszenia musi być zgodny ze stanem rzeczywistym.
  2. Celem zamieszczenia głoszenia powinna być chęć dokonania transakcji, którego Ogłoszenie dotyczy.
  3. Ogłoszenia są ogólnodostępne dla użytkowników Internetu. Podczas zamieszczania ogłoszenia Użytkownik proszony jest o wypełnienie formularza kontaktowego, dane kontaktowe zamieszczane są dobrowolnie. Komunikacja pomiędzy użytkownikami możliwa jest poprzez system wiadomości który znajduje się na stronie bądź kontakt telefoniczny o ile Użytkownik umieści numer kontaktowy w formularzu podczas tworzenia ogłoszenia.
  4. Ogłoszenie powstałe w systemie może dotyczyć tylko i wyłącznie jednego Towaru. Towar wystawiony na stronie może być w tym samym czasie wystawiony tylko jeden raz. Fakt ten dotyczy także ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty dodania ogłoszenia. Ilość ogłoszeń dodanych przez użytkownika mieszczących się w okresie 30 dni również ograniczona została do liczby 30 ogłoszeń większa liczba umieszczonych ogłoszeń wiązać się będzie z koniecznością wykupienia pakietu ogłoszeniowego.
  5. Założenie konta firmowego wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie działalności gospodarczej. Użytkownik konta firmowego otrzymuje możliwość publikacji na stronie serwisu artykułów, wpisów reklamujących swoją działalność firmową.
  6. Treść ogłoszenia którego produkt dotyczy powinna nawiązywać do oferowanego Towaru. Opis wykonany ma być zgodnie z stanem rzeczywistym i nie może wprowadzać użytkowników w błąd zwłaszcza jeśli chodzi o właściwości takie jak: stan Towaru, pochodzenie, marka oraz producent.
  7. Użytkownik odpowiada za treść publikowanego towaru w tym także za zdjęcia które umieszczone zostały w Serwisie. Użytkownik publikując zdjęcia potwierdza iż zdjęcia są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a opublikowane zdjęcia są jego własnością i nienaruszaną praw Serwisu, Regulaminu oraz osób trzecich w tym także praw autorskich.
  8. Serwis pragnąc wspomagać sprzedaż użytkowników podejmuje starania w celu reklamy w innych mediach poprzez nawiązanie współpracy z partnerami w tym z prasą czy innymi serwisami internetowymi.
  9. Umieszczenie Ogłoszenia w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na równoległą publikację elementów ogłoszenia (w tym także zdjęć) u partnerów Operatora. Podczas emisji nie zostaną udostępnione żadne dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazana zostanie możliwość zapoznania się z treścią ogłoszenia. Publikacja ogłoszenia u partnerów odbywa się bezpłatnie i ma na celu przyciągniecie jak największej liczby odbiorców.
  10. Operator serwisu chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z polityką prywatności która określona została w części załącznika do Regulaminu – Załącznik nr 1, będącego jego integralną częścią.
  11. Dane osobowe Użytkowników jak i Firm zamieszczane są w serwisie dobrowolnie jednak są one niezbędne w przypadku wystawienia ogłoszenia bądź dokonania zakupu.
  12. Portal Twoja Giełda nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim a także firmom danych osobowych Użytkowników.
  13. Użytkownik, który dokonuje zakupu za pośrednictwem serwisu zezwala na przekazania swoich danych osobowych Sprzedawcy, niezbędnych do dokonania transakcji bądź kontaktu.
 2. Ogłoszenia – Konto
  1. Aby móc umieścić ogłoszenie w Serwisie niezbędne jest utworzenie konta, wypełnienie formularza ogłoszeniowego oraz akceptacja Regulaminu.
  2. Zakładając konto użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie adresu IP w naszej bazie w celu ochrony innych użytkowników.
  3. Wypełnienie formularza ogłoszeniowego spowoduje wysłanie na adres email Użytkownika wiadomości potwierdzającej utworzenie ogłoszenia wraz z potwierdzeniem oczekiwania na akceptację lub automatycznym zatwierdzeniu ogłoszenia.
  4. Utworzenie konta pozwala Użytkownikowi na pełen dostęp do jego ogłoszeń oraz możliwość ich medytacji. Konto posiada system komunikacji co pozwala na komunikacje pomiędzy Użytkownikami. Operator zapewnia łatwą edycję oraz zmianę danych konta w panelu zarządzania kontem.
  5. Utworzenie konta oraz umieszczenie pierwszego ogłoszenia wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy Operatorem serwisu a Użytkownikiem zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie.
  6. Otrawcie konta firmowego, organizacji lub osób prawnych – utworzenie Konta oraz zarządzanie nim ma tylko i wyłącznie osoba która posiada umocowania prawne do podjęcia działań na rzeczy owych podmiotów.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do posiadania tylko jednego konta w Serwisie.
  8. Zabronione są próby tworzenia tymczasowych adresów email w celu założenia dodatkowego konta i publikowania z nich ogłoszeń.
  9. Usługa świadczona przez Operatora ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje konto poprzez wysłanie wiadomości do Operatora z adresu email za pośrednictwem którego dokonane zostało stworzenia konta na adres email pomoc@twojagielda.com w tytule wpisując treść „Kasacja konta”.
  10. Opublikowane w serwisie ogłoszenia bezpłatne publikowane są przez okres 30 dni. Użytkownik ma prawo w każdym momencie na kasację ogłoszenia poprzez skorzystanie z specjalnej opcji dostępnej w panelu Użytkownika do zarządzania kontem bądź poprzez wysłanie wiadomości email na adres pomoc@twojagielda.com podając w tytule „Kasacja ogłoszenia” a w treści numer ID ogłoszenia.
  11. Użytkownik będący w świetle prawa konsumentem ma prawo na odstąpienie od umowy 14 dni bez podania przyczyny. Ogół zasad oraz przykład dokumentów odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku numer 2 będącej częścią Regulaminu. Odstąpienie od umowy nie jest jednak możliwe kiedy użytkownik aktywował emisję dodatkowych ogłoszeń, przed upływem terminu odstąpienia od umowy z uwagi na fakt iż świadczenie ze strony Operatora zostało rozpoczęte.
 3. Zamieszczenie i edycja Ogłoszeń
  1. Aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisie Twojej Giełdy niezbędne jest:
  2. Wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie(konieczne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pół)
  3. Darmowe konto nie wymaga dodatkowej autoryzacji, konto Firmowe oraz pakiety ogłoszeniowe w celach aktywacji wymagają dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPal, Tpay, bądź za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Operatora OLTF GROUP, NIP: 7642630953, ul. Klińskiego 4/1, Piła 64-920.
  4. Emisja ogłoszenia startuje w momencie opublikowania wpisu i trwa przez okres 30 dni od daty publikacji.
  5. Specjalnie przygotowany formularz ogłoszeniowy pozwala Użytkownikowi na zamieszczenie treści ogłoszenia wraz z załączeniem zdjęć w liczbie i rozmiarze określonym na stronie formularza.
  6. Ogłoszenie zamieszczone tylko i wyłącznie w języku polskim.
  7. W treści ogłoszenia użytkownik nie może zamieszczać danych kontaktowych, takich jak numer telefonu czy adres email, ich miejsce zostało dokładnie przypisane w polach formularza. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do uwinięcia ogłoszeń które naruszają ten punkt Regulaminu.
  8. Ogłoszenie ma na celu oferowanie sprzedaży danego towaru / usługi. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru.
  9. Twoja Giełda ogranicza kryteria sprzedaży Towaru do zakresu odzieży sportowej, obuwia sportowego, artykułów i akcesoriów sportowych oraz pakietów startowych do imprez masowych.
  10. Cena zaproponowana przez Użytkownika podczas wystawiania Ogłoszenia z kategorii „Pakiety startowe” może być niższa bądź równa wartości zakupionego pakietu startowego, nie może natomiast przewyższać wartości za jaką nabyty został pakiet startowy.
  11. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń o charakterze towarzyskim , naruszających normy społeczne, oraz elementy pornograficzne. Wszelkie próby łamania praw autorskich oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. Strona dla bezpieczeństwa Użytkowników przechowuje ich adres IP.
  12. W okresie publikacji ogłoszenia Użytkownik ma prawo do zmiany treści ogłoszenia oraz danych kontaktowych, zmianie nie podlega jednak kategoria do której przypisany został Towar. W okresie tym Użytkownik ma prawo do zakończenia sprzedaży czy też usunięcie ogłoszenia.
  13. Po upływie 30-dniowego okresu emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte.
 4. Zasady odpowiedzialności
  1. Serwis pozwala na swobodną publikacje ogłoszeń Użytkownikom nie wpływając na treść oferowanych Towarów z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
  2. W Serwisie zabronione jest wystawianie Towarów które naruszają obowiązujące przepisy prawne lub uprawnienia osób trzecich. Użytkownik ponadto zobowiązuje się nie wystawiać produktów innych niż produkty z dziedziny sportu – odzież sportowa, obuwie sportowe, akcesoria i artykuły sportowe, pakiety sportowe do imprez masowych.
  3. Serwis nie podnosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, nienależyte wykorzystanie przez Użytkownika zasobów Serwisu związanych z możliwością publikacji Ogłoszeń.
  4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Towar umieszczony w Ogłoszeniu a zwłaszcza za jego jakość, legalność oraz informacji, treści publikowanych przez Użytkowników a także procesu realizacji transakcji pomiędzy użytkownikami w procesie zakupu.
  5. Za naruszenie regulaminu rozumie się umieszczenie produktu w niewłaściwej kategorii, obraźliwe, manipulacja słowna mająca na celu wprowadzeni w błąd odbiorcę, zachęcanie do realizacji transakcji na odległość poprzez przedpłatę na konto. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia w takim wypadku ogłoszenia lub także blokadę konta.
  6. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia jeśli w jakikolwiek narusza ono postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, psuję dobrą renomę Serwisu a zwłaszcza zawierające treści:
   1. Pojęcia uznawane za obraźliwe
   2. Cechujące się nieuczciwością o charakterze konkurencyjności
   3. Naruszające prawa osób trzecich, prawa intelektualne czy prawa autorskie
   4. Szkodliwe działanie dla Serwisu lub jego Partnerów
   5. Ogłoszenie mające na celu wprowadzenie innych Użytkowników w błąd
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  8. Brak zainteresowania ze strony innych Użytkowników Ogłoszeniem
  9. Realizacji obowiązków wynikających z opublikowanych przez Użytkowników Ogłoszeń
  10. Działanie Serwisu, usług teleinformatycznych, usług niezależnych ze strony Operatora
  11. Składanie przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji
  12. Usunięcie Ogłoszenia na stronie partnera, o którym mowa w punkcie 3.10 wynikające jego niezgodności w wyniku podjęcia innej polityki marketingowej Partnera
  13. Usunięcie Ogłoszenia lub Użytkownika jeśli to psuje dobre imię Serwisu, narusza postanowienia Serwisu, istnieje podejrzenie iż za pośrednictwem konta dochodzi do działań mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Użytkowników.
  14. Jeśli konto lub działalność Użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji, potwierdzenia danych Serwis ma prawo do podjęcia działań mających na celu weryfikację autentyczności osoby korzystającej z konta, dotyczy to szczególnie obaw co do bezpieczeństwa Konta, nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę. Wobec czego Operator ma prawo odjąć kroki ograniczające dostęp konta do momentu potwierdzenia autentyczności lub możliwością usunięcia konta które nie zostało zweryfikowane.
 5. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź w dniu w którym emisja powinna się zakończyć.
  2. Reklamację można składać za pośrednictwem poczty email: pomoc@twojagielda.com z tytułem „reklamacja”.
  3. W wiadomości reklamacyjnej powinny znaleźć się takie dane jak: Imię i Nazwisko, adres e-mail Użytkownika, adres URL ogłoszenia, okres emisji oraz okoliczności, przyczyny zgłoszenia reklamacji a także oczekiwania ze strony Użytkownika.
  4. Jeśli wiadomość reklamacyjna wpłynie niekompletna Operator zgłosi Użytkownikowi nieprawidłowości w wiadomości reklamacyjnej poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej na podany adres email i poprosi o ich uzupełnienie.
  5. Operator rozpocznie proces reklamacyjny w terminie 14 dni od przyjęcia kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Informacje o rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty email.
 6. Sprzedaż za pośrednictwem strony
  1. Serwis Twoja Giełda nie odpowiada za jakość produktów oferowanych na stronie.
  2. W celu zachowania bezpieczeństwa jedynym możliwym sposobem dokonania płatności za towar jest odbiór osobisty u osoby wystawiającej owe ogłoszenie.
  3. Konto firmowe, oznaczone zostało jako zweryfikowane stanowi potwierdzenie dla użytkownika iż owa osoba, instytucja prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą.
  4. Serwis nie pobiera dodatkowych opłat za sprzedany produkt za pośrednictwem strony.
  5. 30 dniowe prawo zwrotu obowiązuje tylko w przypadku zarejestrowanych kont firmowych oznaczonych jako konto zweryfikowane.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest na stronie SerwisuTwoja Giełda a wszelkie zmiany w nim podjęte będą stale publikowane a użytkownicy będą o nich na bieżąco informowani.
  2. O zmianie Operator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Twojej Giełdy oraz stronie dodawania Ogłoszenia. Regulamin wraz z datą wejścia nowego Regulaminu zostanie opublikowany z wyprzedzeniem 7 dni jednak nie krótszym niż ten okres. Usługi które aktywowane zostały w terminie przed wejściem Regulaminu wykonane będą zgodnie z warunkach dotychczas panujących, dalsze procesy aktywowane w okresie obowiązywania nowego regulaminu podejmowane będą zgodnie z nową datą jego wdrążenia.
  3. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  4. Wszelkie spory wynikające z usług świadczonych przez Operatora rozwiązywane będą przez właściwie instytucje państwowe, polskie sądy powszechne.
  5. Użytkownicy serwisu będący konsumentami mają prawo do korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: pomoc@twojagielda.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Polityka ochrony danych osobowych przez serwis Twojej Giełdy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
  Portal internetowy pod adresem twojagielda.com chroni dane osobowe Użytkowników. Przebywanie, czytanie, publikowanie ogłoszeń oraz dokonywanie transakcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ich przestrzegania. Korzystanie ze strony jest także równoznaczne z akceptacją zasad o ochronie danych osobowych.
 2. Portal Twoja Giełda nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim a także firmom danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownik który zapisał się do newslettera może otrzymywać ze strony Serwisu oferty reklamowe zarówno od Operatora serwisu jak i firm partnerskich.
 4. Zgodnie z ustawą Art. 24 użytkownik ma prawo do medytacji danych osobowych konta, dzięki znajdującej się w panelu zarządzania konta zakładki edycji profilu. Usunięcie konta jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości email do Operatora na adres pomoc@twojagielda.com
 5. Wszelkie dane osobowe zamieszczane są przez użytkownika w serwisie są dobrowolnie.

Portal Twoja Giełda zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownicy poinformowani zostaną z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie po dokonaniu zmiany najbardziej istotne elementy zostaną wyróżnione. Zalogowanie Użytkownika do Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

W okresie 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie ogłoszenia, utworzenie konta) możesz bez podawania przyczyny odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby móc zrezygnować z umowy niezbędne jest wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@twojagielda.com w tytule wiadomości podając „Reklamacja”. Poniżej zamieszczamy wzór podania odstąpienia od umowy.

Prawo do reklamacji, odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli Użytkownik aktywował emisji ogłoszenia lub wykorzystał cały zakupiony pakiet Ogłoszeniowy.

Formularz odstąpienia od umowy (Przykład formularza reklamacyjnego. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Tytuł: Reklamacja

Treść: Ja ………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Twoja Giełda.

Data zawarcia umowy to …………………………………………

Polityka prywatności:

Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu i jest ona dostępna pod adresem: załącznik.